Arkisto

Posts Tagged ‘Web 2.0’

Copycat liiketoimintamalli – miksei sitä hyödynnetä enemmän?

http://www.listio.com/

http://www.feedmyapp.com/

http://download.cnet.com/webware-apps/

www.killerstartups.com

Edellä mainitut sivustot ovat täynnä uusia (ja vanhoja) tulokkaita web 2.0 -maailmassa. Jotkin menestyvät hyvin esim. USA:n markkinoilla. Varsin vähän huomiota saanut liiketoimintamalli on copycat, jossa tietyllä maantieteellisellä alueella toimiva web 2.0 -palvelu konvertoidaan toiselle. Onko esim. foursquarelle suomalaista vastinetta? Hyvin voisi olla, nyt olisi vielä aikaakin, ennenkuin 4sq leviää laajemmalle suomalaisten keskuudessa.

Mainokset

Tuleva trendi: Juridiset web-palvelut

On mielestäni perusteltua väittää, että juridisia sopimuksia tehdään yhä enemmän online. Miten perinteinen sopimuspaperin allekirjoitus hoituu siis netissä? Tekniikka tulee diffusoitumaan myös juridiselle sektorille erilaisten web-palvelujen muodossa. Sähköinen allekirjoitus, elektroninen sopimusten säilytyspaikka, sopimustekstin validointi kielitieteellisin menetelmin jne. Muutaman vuoden kuluttua netin juridisten palvelujen anti Suomessakin voi siis olla enemmän kuin Finlex ja ”kysy juristilta” -tyyliset sivustot. Ehkäpä kaikista huomionarvoisinta tässä on se, että alan perinteiset toimijat – asianajotoimistot – eivät välttämättä ole kehitystä johtava toimija; useimmilta puuttuu tekninen osaaminen.

Suomen markkinoita suojaa ulkomaisilta toimijoilta – eritoten common law -ympäristössä toimivilta jenkeiltä – oma lakijärjestelmämme. Täten sovellusten ”suoratuonti” ei onnistu ilman lakijärjestelmämme huomioivaa hienosäätöä. Vaikka useimmat web 2.0 legal -palvelut ovat lähteneet liikkeelle jenkeistä, on silti paikallisilla toimijoilla vielä mahdollisuuksia ja liikkumavaraa.

SaaS ja tuottavuus

Web 2.0 tekniikoita käyttävät Sofware as a Service (SaaS) sovellukset ovat yleistyneet. Ne ovat helppoja ottaa käyttöön, eivätkä vaadi nimeksikään ylläpitoa. Käyttäjän koneella on vain käyttöliittymä ja käyttäjän syöttämät tiedot tallentuvat palvelimelle. Jokainen ohjelmaan vaikuttava komento välittyy käyttäjältä internetin kautta ohjelmapalvelimelle.

SaaS sovellusta hankittaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös tuottavuuteen. Koska ohjelmaa ei ajeta kokonaisuudessaan käyttäjän koneella, tarkoittaa se viivettä käyttäjän ja ohjelmapalvelimen välillä. Viiveen pituus riippuu SaaS-ohjelmiston ohjelmakoodin koosta, toimintalogiikasta, selainohjelmasta, internet-yhteyden nopeudesta ja ohjelmapalvelinympäristön nopeudesta ja sijainnista. SaaS-sovelluksen on oltava riittävän responsive, jotta tuottavuus olisi vastaavalla tasolla kuin esim. lähiverkon palvelimella ajettavan ohjelman kohdalla. Jos SaaS-sovellusta käytetään paljon ajallisesti ja sillä on runsaasti käyttäjiä, sovelluksen viiveet alkavat näkyä tuottavuudessa.

http://www.wormly.com/help/case-studies/the-web-2.slow

http://blog.dynatrace.com/2010/02/10/why-web-2-0-requires-end-to-end-performance-analysis-and-how-to-do-it/

http://djgreer.wordpress.com/2009/09/18/why-are-web-pages-so-slow/

Miten tämä vaikuttaa tulevaisuuteen?

Verkkoinfrastruktuurin nopeudella tulee olemaan suuri merkitys SaaS:in levitessä ympäri maailmaa. Tietyt maantieteelliset alueet voivat saada SaaS:ista tuottavuusedun, jos alueen verkossa on nopeutta ja kapasiteettia, ja palvelinkeskukset sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä. Toisaalta, internet-liikenne tulee lähivuosina kasvamaan rajusti netti-tv:n ja nettipuheluiden lisääntyessä. Jos verkon nopeus ja kapasiteetti ei kasva, voi tiettyjen alueiden tuottavuus jäädä muista alueista jälkeen.

Kategoriat:Web 2.0 Avainsanat: , ,