Arkisto

Posts Tagged ‘hintavertailu’

Hintavertailu tulee joka paikkaan – yllättävästä suunnasta

Suurin osa lienee käyttänyt netin hintavertailupalveluita. Ne voivatkin olla varsin hyödyllisiä yksittäisten tuotteiden hintoja vertailtaessa. Mutta miten onnistuu, kun pitäisi vertailla jotain muuta – asumista, ajoneuvon ylläpitoa, ruokamenoja – siis suurempia kokonaisuuksia? Useissa henkilökohtaiseen talouteen keskittyneissä web 2.0 -palveluissa eri menoerät voidaan merkita tageilla. Koska lukuisat muutkin henkilöt käyttävät palvelua, voidaan tageilla merkittyjen menoerien keskiarvo laskea helposti esim. kuukautta kohden. Näin käyttäjä voi nähdä käyttääkö hän enemmän vai vähemmän rahaa tiettyyn asiaan kuin vertaisensa. Samaa voidaan soveltaa luonnollisesti myös B2B-sektorilla. Seurauksena tästä on hintatietoisuuden lisääntyminen.

Tähän postaukseen liittyvä aikaisempi artikkeli

Trendinä henkilökohtaisen talouden hallinta (helmikuu 14, 2010)

Mainokset

Tilanne lännessä: Kuluttajamarkkinat hanskassa, jyrkin kasvu tapahtuu B2B-sektorilla

Lännessä kuluttajamarkkinat ovat suurilta osin hanskassa. Markkinapenetraatio on syvä, useissa ei-repetitiivisissä tuoteryhmissä on saavutettu voimakas kylläisyysaste ja suurimmat B2C-toimialat ovat kilpailtuja. Siksipä todennäköisin yritysspesifinen kasvu tulevaisuudessa tapahtuu B2B-sektorilla, ei niinkään kuluttajakaupassa. Tässäpä siis trendiä Euro-Amerikan alueelle ainakin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Tuotantomenetelmiä halutaan kehittää sekä tuotteiden että palveluiden kohdalla. Tämä tarkoittaa parempia prosesseja, nopeampia tuotantolinjoja, tarkoituksenmukaisempia organisaatioita, tehokkaampaa viestintää, innovaatioiden tehokkaampaa soveltamista liiketoimintaan jne. Mitkä mahdollisuudet B2B-sektorilla onkaan edessä. Huikeat mahdollisuudet tarkoittavat samalla myös vanhentuneita toimintatapoja ja tekniikkaa käyttävien yritysten poistumista markkinoilta.

Myös jakelukanavissa on havaittavissa muutosta. Kauppa valtaa alaa erikoiskaupoilta B2C puolella, lisäksi yksityishenkilöistä on tulossa merkittävä toimija kaupan alalla erilaisten uusien jakeluteiden, kuten drop shippingin ansiosta. Jakelukanavat menevät siis uusiksi, kun tuote etsii edullisinta, lyhintä ja helpointa reittiä valmistajan ja kuluttajan välillä. Vanhojen jakelutietoimijoiden kannattaa siis suorittaa reality check, tiedostaa muutoksen suunta ja toimia sen mukaan. Lisäksi uudet palvelut, kuten nettipohjaiset hintavertailut, vaikuttavat hintakilpailuun kiihdyttävästi.

Useimmat B2B-yritykset toimivat suurissa kaupunkikeskittymissä, sillä osaajapooli on näillä alueilla maakuntia parempi ja asiakkaan luokse on lyhyempi matka. B2B-kaupan kasvuun johtava kehityskulku tarkoittaa myös väestön siirtymistä kaupunkikeskittymiin yhä suuremmissa määrin. Myös verkkokaupan osuuden kasvu johtaa väkeä kaupunkiin. Suuriin kaupunkeihin siirtymisellä on vaikutusta erityisesti asuntomarkkinoihin, kuten tämä Taloussanomien 29.1.2010 julkaistu uutinen vahvistaa. Asuntojen kysyntä erityisesti pääkaupunkiseudulla ylittää tarjonnan, jolla on vaikutusta hintatasoon.

Kiteytän tämän blogiviestin lauseisiin:

  • B2C yritysten kasvu tulee olemaan hiljaista lännessä, ainoastaan yritysten väliset markkinaosuussuhteet tulevat muuttumaan.
  • Markkinaosuuksien uudelleenjakautumisen merkittävä vaikuttaja on B2B yritysten B2C sektorille tarjoamat tuotantomenetelmiä tehostavat ratkaisut – aineelliset ja aineettomat.
  • Kasvu keskittyy suuriin kaupunkikeskittymiin